โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/1

 ภาพบรรยากาศการเรียนวิชา English ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5/1 วันนี้คุณครูชาวต่างประเทศได้สอนเรื่อง Steps to Building Culture โดยคุณได้สร้างโลกจำลองขึ้นมาและให้นักเรียนช่วยกันออกมาเติมเต็มข้อมูลในประเทศต่างๆ ด้วยสีสันที่แตกต่างกันออกไป อาทิ สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีเขียว เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ทางภูมิอากาศของแต่ละประเทศ นอกจากเด็กๆ จะได้รับความรู้เรื่องของสภาพภูมิอากาศในแต่ละประเทศแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :