โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการอบรมคุณครูประจำรถรับ-ส่งนักเรียน

จากเหตุการณ์ในปัจจุบันที่พบเจอ และเป็นข่าวเรื่องการลืมเด็กหรือเด็กติดอยู่ภายในรถตู้รับ-ส่งนักเรียนจนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกมิเคยนิ่งนอนใจ และได้ตระหนัก รวมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นย้ำกับคุณครูประจำรถรับ-ส่งนักเรียน และคนขับรถอย่างสม่ำเสมอ และในวันนี้แม่ครูสำเนียง สนทอง ได้จัดอบรมเพื่อเป็นการทบทวนมาตรการการดูแลนักเรียนเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด ให้แก่คุณครูประจำรถทุกท่าน อาทิ เรื่อง ความไม่ประมาท ความปลอดภัยของนักเรียน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีสติ การตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดภายในรถโรงเรียน พร้อมทั้งยกกรณีศึกษาตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทาง และข้อมูลอันสำคัญให้แก่คุณครูสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นจริงค่ะจากเหตุการณ์ในปัจจุบันที่พบเจอ และเป็นข่าวเรื่องการลืมเด็กหรือเด็กติดอยู่ภายในรถตู้รับ-ส่งนักเรียนจนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกมิเคยนิ่งนอนใจ และได้ตระหนัก รวมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นย้ำกับคุณครูประจำรถรับ-ส่งนักเรียน และคนขับรถอย่างสม่ำเสมอ และในวันนี้แม่ครูสำเนียง สนทอง ได้จัดอบรมเพื่อเป็นการทบทวนมาตรการการดูแลนักเรียนเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด ให้แก่คุณครูประจำรถทุกท่าน อาทิ เรื่อง ความไม่ประมาท ความปลอดภัยของนักเรียน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีสติ การตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดภายในรถโรงเรียน พร้อมทั้งยกกรณีศึกษาตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทาง และข้อมูลอันสำคัญให้แก่คุณครูสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นจริงค่ะ

ดูเพิ่มเติม :