โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หนึ่งในความภาคภูมิใจของโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หนึ่งในความภาคภูมิใจของโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ 

.

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ที่มีผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม :