โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

3D Model of the Human Eye

สำหรับวิชา Science ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วันนี้คุณครูชาวต่างประเทศได้สอนเรื่อง Human Eye ดวงตาของมนุษย์ โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ภายในดวงตา พร้อมกับทำการทดลองประดิษฐ์แบบจำลอง 3 มิติ ของดวงตามนุษย์ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนั้น จะช่วยให้เด็กๆ เห็นส่วนประกอบต่างๆ ของดวงตาได้อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน และสามารถจดจำได้อย่างง่ายดายค่ะ

ดูเพิ่มเติม :