โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดทำการ วันที่ 23 ตุลาคม 2563

 หยุดทำการ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช

ดูเพิ่มเติม :