โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารว่าง

แม่ครูเก็บภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารว่างของเด็กๆ มาฝากค่ะ ซึ่งโรงเรียนได้จัดรายการอาหารว่างให้กับนักเรียนด้วยการหมุนเวียนอาหารว่างให้มีความหลากหลาย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมไทย เบเกอรี่ นม และน้ำผลไม้ ทั้งนี้ฝ่ายโภชนาการได้มีการสำรวจข้อมูลการแพ้อาหารและความชอบของนักเรียน เพื่อจัดเตรียมให้นักเรียนตามความเหมาะสม โดยฝ่ายโภชนาการจะพิจารณาคุณค่าของอาหาร และประโยชน์ที่เด็กๆ ควรจะได้รับใน 1 วัน ให้เหมาะสมกับวัยที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ

ดูเพิ่มเติม :