โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการปรับปรุงและพัฒนางานอาคารสถานที่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานอาคารสถานที่ นำโดยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และคณะแม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุงของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้เข้ามาดำเนินการทำความสะอาด และสำรวจบริเวณต่างๆ โดยรอบโรงเรียน อาทิ การล้างทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร, ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ, ฉีดพ่นยุง, การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับลูก ๆ นักเรียนของเราในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่า่นมา ถือเป็นวันหยุดต่อเนื่อง "วันปิยมหาราช" ระหว่างวันที่ 23 - 25 ต.ค.63 ทั้งนี้โรงเรียนให้ความสำคัญในความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการเสริมสร้างบรรยากาศที่สะอาด สวยงาม เพื่อให้ลูกๆ นักเรียนของเรามาโรงเรียนด้วยจิตใจเบิกบาน แจ่มใส และใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเสมือนบ้านหลังที่สองอย่างมีความสุขค่ะ

ดูเพิ่มเติม :