โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรม กล้าแบบน่ารัก

วันที่ 6 พ.ย. 63 หลังจบกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนชั้นอนุบาล ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “กล้าแบบน่ารัก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีกิริยามารยาทงดงามอ่อนน้อม รู้จักการเคารพผู้ใหญ่ โดยฝ่ายอนุบาลมีการฝึกมารยาทอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการประกวดการไหว้สวยงาม นอกจากนักเรียนจะปฏิบัติท่าไหว้ได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังมีเกณฑ์คะแนนในเรื่องของการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ ซึ่งการประกวดมีทั้งรายเดี่ยวและรายห้อง

ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มีความอ่อนน้อมและไหว้ได้อย่างสวยงามนะคะ และขอให้คุณพ่อคุณแม่ สนับสนุนและเป็นกำลังใจ ส่งเสริมให้บุตรหลานปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :