โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม November Camp : Lertlah Circus

ขอต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าสู่กิจกรรม November Camp 2020 ภายใต้ Theme : Lertlah Circus Under the Big top ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 27 พฤศจิกายน 2563 สำหรับการเปิดเรียนในวันแรกนี้ พ่อครู แม่ครู ได้จัดเตรียมกิจกรรมฐานไว้รอต้อนรับนักเรียนอย่างมากมาย อาทิ กิจกรรม Dumbo’s Circus กิจกรรม Paper Plate Clown กิจกรรม Carnival Games เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมฐานเหล่านี้จะเป็นการละลายพฤติกรรม ทำให้เด็กๆ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ พี่ๆ และคุณครูได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนาน พร้อมกับเป็นการฝึกฝนทักษะการพูด การฟัง การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษร่วมกับคุณครูชาวต่างประเทศอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :