โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดทำการ วันที่ 5 ธ.ค. 63 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

หยุดทำการ วันที่ 5 ธ.ค. 63 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ดูเพิ่มเติม :