โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดทำการ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2563

หยุดทำการ วันที่  10-12 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ ตามประกาศของภาครัฐ

ดูเพิ่มเติม :