โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

บัตรรับนักเรียน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน นำบัตรมารับนักเรียนทุกครั้ง กรณีไม่มีบัตรรับนักเรียน ขอให้ติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อออกบัตรสำรองในการรับนักเรียนชั่วคราวค่ะ