โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านนำป้ายชื่อนักเรียนขนาด A4 วางไว้บริเวณหน้ารถ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านนำป้ายชื่อนักเรียนขนาด A4 วางไว้บริเวณหน้ารถ ในจุดระดับสายตา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการรับ - ส่ง นักเรียนค่ะ