โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

การดูแลเอาใจใส่ลูกๆ ระดับเตรียมอนุบาลในโรงเรียนเลิศหล้า

คุณครูขอนำภาพความน่ารักและบรรยากาศการดูแลน้องๆ ระดับเตรียมอนุบาลของแม่ครูนุกนิกและแม่ครูกัังที่เอาใจใส่เด็กๆ ด้วยความรัก ความเมตตา คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ลูกๆ มีความสุขในขณะที่มาโรงเรียน และเด็กๆได้เรียนรู้แนวบูรณาการผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน ฝึกให้นักเรียนหยิบจับสิ่งของ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง เด็กๆ จะรู้จักช่วยเหลือตนเองมากขึ้น มีความภูมิใจเมื่อได้รับคำชื่นชมจากแม่ครู ซึ่งคุณพ่อ คุณแม่ สามารถทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆ ได้เมื่ออยู่ที่บ้าน ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง คอยประสานความเข้าใจกับคุณครูให้บ้านและโรงเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ได้มีทิศทางในการพัฒนาลูกๆ เลิศหล้าไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ลูกๆ ของเราเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขค่ะ

ดูเพิ่มเติม :