โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

เด็กดี ศรีเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวิกร ธนาครอัครกุล (น้องปัญณ์) นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ประพฤติตนเป็นคนดี มีจิตใจเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ คอยช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจ จนได้รับคัดเลือกจากกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเยาวชนดีเด่น เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ และได้เข้าร่วมถ่ายแบบโปสเตอร์ คำขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :