โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

วิทยาศาสตร์ : แรงโน้มถ่วง

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง แรงโน้มถ่วง โดยแม่ครูได้ให้เด็กๆ แบ่งกลุ่มเพื่อทำการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนัก ผ่านการใช้เครื่องชั่งสปริงในการชั่งวัตถุต่างๆ อาทิ ก้อนหิน ดินน้ำมัน กล่องดินสอ เป็นต้น ซึ่งค่าของแรงที่อ่านได้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริง จากการทดลองดังกล่าวนอกจากเด็กๆ จะได้รู้วิธีการชั่งอย่างถูกต้องแล้ว เด็กๆ ยังได้ฝึกการสังเกต เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ซึ่งการทดลองดังกล่าว สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีคุณภาพ เนื่องจากทุกคนในกลุ่มให้ความร่วมมือ และสามัคคีต่อกันค่ะ

ดูเพิ่มเติม :