โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศจากผู้ว่าฯ กทม.

ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ออกประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2563 สั่งควบคุมพื้นที่เสี่ยงในหลายจุด เพื่อสกัดโควิด-19 จากจังหวัดสมุทรสาครที่อาจระบาดเพิ่มเติม เน้นไปที่สถานบันเทิง สถานบริการและสถานที่สาธารณะที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งสั่งให้งดการจัดกิจกรรมรื่นเริงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ติดตามข่าวสารสถานการณ์พิเศษอย่าง
ใกล้ชิด หากสถานการณ์มีการปรับเปลี่ยนหรือมีประกาศจากภาครัฐ โรงเรียนก็พร้อมที่จะดำเนินการตามภาครัฐประกาศในทันที 

สำหรับท่านผู้ปกครอง ที่มีแรงงานต่างด้าวในปกครองของท่าน ให้นำแรงงานต่างด้าวของท่านเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง โควิด-19 อย่างถูกต้องและขอให้เข้มงวดกับแรงงานต่างด้าวในความดูแลของท่านอย่างใกล้ชิด 

ผู้ปกครองที่มีการติดต่อกับบุคคลหรือไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและมีความรับผิดชอบในการเก็บกักตัวเองและครอบครัว เพื่อป้องกันมิให้เชื้อแพร่กระจายออกไปหรือเข้ามาสู่ชุมชนของเรา

**สิ่งสำคัญคือ โปรดอย่าประมาท อย่าการ์ดตก สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่ภาครัฐกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางที่ภาครัฐและโรงเรียนกำหนดโดยเคร่งครัด**

ดูเพิ่มเติม :

ดาวน์โหลด