โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมพิเศษภาษาอังกฤษวันเสาร์ Saturday Class Lertlah English Immersion Communication 2020

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกจัดกิจกรรมพิเศษภาษาอังกฤษวันเสาร์ Saturday Class Lertlah English Immersion Communication 2020 ประจำภาคเรียนที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 - วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 โดยในวันเสาร์แรกของการเปิดเรียน เด็กๆ ต่างตื่นเต้นกับการแต่งกายด้วยชุดที่น่ารัก สีสันสดใส ภายใต้ Theme “Circus Day” เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ กับคุณครูชาวต่างประเทศ อาทิ Creative Class Movement Class และ Specialty ซึ่งกิจกรรมฐานเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาได้อย่างถูกต้องร่วมกันกับคุณครูชาวต่างประเทศที่เป็น Native English Speaker อีกทั้งยังฝึกให้เด็กๆ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม :