โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่

มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอส่งมอบความสุขผ่านกระเช้าของที่ระลึก ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คุรุสภา กองทุนสงเคราะห์ (ครูเอกชน) กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ แทนคำขอบคุณสำหรับ 1 ปีที่ผ่านมา ในการดูแล สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่ คณะครูโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกด้วยดีมามาโดยตลอด สวัสดีปีใหม่ 2564 ค่ะ 

ดูเพิ่มเติม :