โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ตารางเรียน E-Learning ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์ตารางเรียน E-Learning ในสัปดาห์ที่ 25 - 30 มกราคม 2564 ซึ่งในสัปดาห์นี้ จะเริ่มการถ่ายทอดสด (Live) เป็นครั้งแรก โดยจัดเป็นห้องเรียนละหนึ่งครั้ง ทุกห้องเรียน ขอให้ผู้ปกครอง และนักเรียน เตรียมความพร้อมในการเข้าชมตามตารางที่กำหนดไว้ อาจจะมีปัญหาทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก ที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง หากพบปัญหาดังกล่าวสามารถแจ้งรายละเอียดของปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปแก้ไข ป้องกัน แม่ครู พ่อครูยินดีที่จะรับมาพิจารณา เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :