โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการประชุมรวมครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ จัดประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในการกลับมาเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ โดยชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการดูแลนักเรียน และการปฏิบัติตนตามแนวทางและมาตรการป้องกันโรคฯ ของสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัยกำหนด กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ดูเพิ่มเติม :