โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

Application School Bright

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้นำ Application School Bright ที่เป็นระบบบริหาร สถานศึกษาเขามาทดลองใช รวมถึงการใช้ระบบ รายงานการมาเรียนของนักเรียน ด้วยการสแกนใบหน้า วัดอุณหภูมิ พร้อมคัดกรองตามมาตรการของโรงเรียน รวมถึงรายงานการมาเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครอง รับทราบผ่าน Application

ดูเพิ่มเติม :