โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

การเรียนชดเชยในวันหยุดนักขัตฤกษ์

กำหนดเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


ดูเพิ่มเติม :