โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ “จีนศึกษา”

เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน แม่ครูได้เก็บภาพบรรยากาศการเรียนรู้ “จีนศึกษา” ของนักเรียนระดับอนุบาล มาฝากค่ะ โดยในวันนี้ 老师 ได้ให้เด็กๆ ประดิษฐ์โคมไฟจีน จากกระดาษสีต่างๆ พร้อมทั้งเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาจีน เช่น สีแดง (红色) สีเหลือง( 黄色) เป็นต้น นอกจากนี้เด็กยัง ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจีนด้วยนะคะ

ดูเพิ่มเติม :