โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

เทศกาลตรุษจีน

วันนี้เด็กๆ ได้แต่งกายด้วยชุดสีมงคล และกี่เพ้า ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี ความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมาแต่ช้านาน นอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์นี้โรงเรียนได้บูรณาการเรียนการสอนด้วยการปลูกฝังให้เด็กๆ มีความรัก ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน ด้วยการเรียนการสอนในคาบเรียนจีนศึกษา อาทิ การประดิษฐ์โคมไฟ การร้องเพลง เป็นต้น ซึ่งในวันนี้เด็ก ๆ ต่างสนุกสนานกับการมาโรงเรียนเป็นพิเศษค่ะ

ดูเพิ่มเติม :