โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารไทย ของนักเรียนระดับอนุบาล 2/5

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารไทย ของนักเรียนระดับอนุบาล 2/5 วันนี้แม่ครูได้เริ่มต้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้ร่างกายตื่นตัว พร้อมรับการเรียนรู้ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และแม่ครูอย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับคุณค่าของอาหารและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เด็กๆ ต่างมุ่งมั่น และตั้งใจ ให้ความร่วมมือกับแม่ครูในการเรียนรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม :