โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การแต่งคำขวัญ จากการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/4 วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เรื่อง การแต่งคำขวัญ โดยแม่ครูได้สอนให้เด็กๆ เข้าใจความหมาย หลักการเขียน และสามารถแยกคำขวัญประเภทต่างๆ ได้ อาทิ การแต่งแบบร้อยกรอง และการแต่งแบบร้อยแก้ว นอกจากนี้แม่ครูยังให้เด็กๆ ร่วมกันหาความหมายของคำต่างๆ ที่นำไปใช้ในการแต่งคำขวัญ จนสามารถนำไปแต่งคำขวัญได้อย่างถูกต้อง เช่น ป่าไม้ให้คุณค่า สัตว์ป่าให้ประโยชน์ โปรดอย่าทำลาย, ช่วยกันปลูกต้นไม้ ป่าจะได้ไม่สิ้น เป็นต้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม :