โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ขอขอบคุณผู้ปกครอง สำหรับการเข้าเรียน E-Learning

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การส่งเสริม และสนับสนุนลูกๆ นักเรียนให้เข้าเรียน E-Learning (Electronic Learning) ในช่วงวันหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ตรงตามกำหนดเวลา อีกทั้งยังส่งกำลังใจ คำชื่นชม พร้อมทั้งภาพบรรยากาศการเรียนรู้ ผลงาน และอื่นๆ ของนักเรียนมาให้แม่ครู พ่อครู ได้รับชมอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้โรงเรียนขอนำข้อความ พร้อมทั้งคำชื่นชมดังกล่าว มาแบ่งปันให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบ ซึ่งถือเป็นกำลังใจที่สำคัญให้แก่พ่อครู แม่ครู ในการทำสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกๆ นักเรียนต่อไปค่ะทั้งนี้ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง หากพบปัญหาต่างๆ สามารถแสดงข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ได้ทุกช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อให้พ่อครู แม่ครู นำไปพัฒนางานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :