โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กำหนด วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ป.1-ม.3)

กำหนด วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา
ดูเพิ่มเติม :