โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กำหนดวันจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

กำหนดวันจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564

ดูเพิ่มเติม :