โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ขั้นตอนการถ่ายรูปเพื่อทำบัตร (สำหรับผู้ปกครอง)

ขั้นตอนการถ่ายรูปเพื่อทำบัตร (สำหรับผู้ปกครอง)
ระดับชั้น อ.1 , ป.4 , ม.1

ดาวน์โหลด