โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดทำการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

หยุดทำการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันวิสาขบูชา

ดูเพิ่มเติม :