โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การเข้าใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ “Raz-Plus” ของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนรับทราบ การเข้าใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ “Raz-Plus” ของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนักเรียนสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม :