โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กรอกข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลการเดินทาง

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามข้อมูลการเดินทาง ในช่วงปิดภาคเรียนของท่านผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลในครอบครัว ผ่าน QR Code ที่แนบมาด้วยนี้ พร้อมส่งกลับมายังโรงเรียน ภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 17.00 น. โดยไม่ปกปิดข้อมูลแผนการเดินทางแต่อย่างใดค่ะ