โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเปิดเรียน On site และจัดการเรียนการสอน Online ต่อเนื่อง

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์การเลื่อนเปิดเรียน On site และจัดการเรียนการสอน Online ต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูเพิ่มเติม :