โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การเรียนการสอน Lertlah E-Learning

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้จัดการเรียนการสอน Lertlah E-Learning (Lertlah Electronic Learning) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการสอนสด หรือLearning Live ผ่าน Application Google Meet ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียน และท่านผู้ปกครองเข้าร่วมการเรียนรู้ตามตารางเรียนที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการเข้ามารับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ อาทิ กระถางต้นไม้ ดิน เมล็ดพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น นับเป็นการเรียนรู้ ที่เสมือนกับการมาโรงเรียน และเรียนรู้ในห้องเรียนจริงอีกด้วยค่ะ
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอขอบคุณนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างน่าชื่นชม พวกเราจะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปด้วยกันนะคะ