โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้แก่คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม :