โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ Lertlah E-Learning (Lertlah Electronic Learning) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ย้อนหลังได้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :