โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การรับแบบเรียนเเละเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม

การรับแบบเรียนเเละเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
หมายเหตุ : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนได้จัดส่ง ให้แก่นักเรียนครบถ้วนสำหรับการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้วค่ะ
ดูเพิ่มเติม :