โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การตรวจสอบสิทธิ์ มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การตรวจสอบสิทธิ์ มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดูเพิ่มเติม :