โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมอุ่นไอรัก ปีการศึกษา 2564

ระดับอนุบาลศึกษาจัดกิจกรรมอุ่นไอรักเป็นประจำทุกภาคการศึกษา สำหรับปีการศึกษานี้ มีการปรับรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์พิเศษ ดังนั้นกิจกรรมอุ่นไอรักจึงเป็นรูปแบบของกิจกรรมเยี่ยมบ้านออนไลน์ จัดตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2564 โดยทำปฏิทินนัดหมายเวลาที่ผู้ปกครองสะดวก ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ คุณครูประจำชั้นใช้เวลาในช่วง 16:00-17:00 น. ในการ Video Call พบและสนทนากับผู้ปกครองครอบครัวละ 15 นาทีโดยประมาณ

ดูเพิ่มเติม :