โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ตารางเรียน Lertlah October Camp

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จัดโครงการ Lertlah October Camp (E-Learning : Play and Learn is PLEARN) ตามมาตรการ “พร้อมให้” ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 8.45 – 14.00 น. โดยมีกำหนดตารางเรียนผ่านห้องเรียน Google Classroom ดังนี้

ดูเพิ่มเติม :