โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

โรงเรียนได้จัดคุณครูส่วนหนึ่งคอยให้การต้อนรับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ที่เดินทางเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ "VACC 2 School" ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ตอบรับและยินยอมให้บุตรหลานของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่แบบ Onsite ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป
ดูเพิ่มเติม :