โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 ได้เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ในโครงการ "VACC 2 School" ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ตอบรับและยินยอมให้บุตรหลานของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่แบบ Onsite ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไปค่ะ
https://www.facebook.com/LertlahKasetnawamin/posts/4127723737350641
ดูเพิ่มเติม :