โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา หรือเรียกอีกอย่างว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา ชาวพุทธถือกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากการจำพรรษาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และยังเป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ในทุกระดับชั้นที่ได้จำพรรษาร่วมกันมาตลอด 3 เดือนสามารถ “ว่ากล่าวตักเตือน ชี้ข้อบกพร่องของกันและกันได้”  แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปด้วยความเมตตาปรานี  ปรารถนาดีต่อกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาค เพราะคำว่า “ปวารณา” นั้น แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้”

ดูเพิ่มเติม :