โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การเปลี่ยนความประสงค์ในการเรียนรู้เป็น On-site

จากการสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองที่จะเรียน On-site ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งมีจำนวนประมาณร้อยละ 60 และเรียน Online ร้อยละ 40 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จึงได้จัดห้องเรียนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยในขณะที่มาโรงเรียนและเนื่องจากในขณะนี้มีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจในการส่งลูกๆ นักเรียนมาที่โรงเรียนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงขอให้ท่าน พิจารณายืนยันการมาเรียนเพิ่มเติม ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 15.00 น.