โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เปิดเรียน On-Site วันแรก

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน เข้าสู่การเปิดเรียนในรูปแบบ On-site (เรียนรู้ที่โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันนี้เป็นการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-3 ซึ่งทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน และมีการยืนยันหลักฐานผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนมาโรงเรียน บรรยากาศวันนี้ มีทั้งรอยยิ้ม ความสดใส ความตื่นเต้นและความคิดถึงของคุณครูและนักเรียนทุกคน
โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่โรงเรียนกำหนดได้อย่างเคร่งครัด
ดูเพิ่มเติม :