โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เปิดเรียน On-Site เป็นวันที่สอง

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน เข้าสู่การเปิดเรียนในรูปแบบ On-site (เรียนรู้ที่โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันนี้เป็นการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล , ประถม 1 , ประถม 6 และการเรียนวันที่สองของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-3
ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School มีการยืนยันหลักฐานผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนมาโรงเรียน เมื่อมาถึงโรงเรียน มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน การนำช้อน-ส้อม กระติกน้ำ / ภาชนะส่วนตัวมาโรงเรียน
บรรยากาศวันนี้ มีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสดใส ความตื่นเต้นและความคิดถึงระหว่างคุณครูและนักเรียนทุกคนค่ะ และขอชื่นชมน้องเล็กสุด ชั้นเตรียมอนุบาล ที่สามารถเรียนรู้และเริ่มปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ การทำความรู้จักกับคุณครูและเพื่อน ๆ รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตนเองค่ะ
โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่โรงเรียนกำหนดได้อย่างเคร่งครัดค่ะ
ดูเพิ่มเติม :