โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เปิดเรียน On-Site เป็นวันที่สาม

เข้าสู่การเปิดเรียนแบบ On-Site ของภาคเรียนที่ 2/64 เป็นวันที่สามแล้วนะคะ
นับจากการเปิดภาคเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 จนถึงวันนี้ซึ่งเป็นการเปิดเรียนแบบ On-Site เป็นวันแรกของน้องเล็กระดับชั้นอนุบาล 1 , ประถม 2 , ประถม 4 โรงเรียนยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรการอันเข้มข้นในเรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการดำเนินการของโรงเรียน ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ไม่เพียงแต่จะผ่านการพิจารณารับรองจากภาครัฐทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนเองก็ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานกลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งและยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมจากท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
จึงขอส่งภาพการดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ภายในโรงเรียนมาให้ผู้ปกครองได้รับชมค่ะ
ดูเพิ่มเติม :