โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ระเบียบการรับ-ส่งนักเรียน

 ระเบียบการรับ-ส่งนักเรียน เริ่มวันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดูเพิ่มเติม :